دسته بندی:معرفی کتاب

در این بخش ضمن معرفی و خلاصه نویسی کتابهای مفید در حوزه بازاریابی و فروش، مدیریت و موفقیت خلاصه و چکیده به صورت منظم ثبت میشود